Portsmouth Snooker Club

Snooker Halls

Portsmouth Snooker Club

Hampshire - Portsmouth

141 Commercial Rd, Portsmouth PO1 1BU, United Kingdom

PO1 1BU